โทษประหารชีวิต และหลักสิทธิมนุษยชน / อังคณา สังข์ทอง...[และคนอื่นๆ] - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559 - 115 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.

9786167213637 : อภินันทนาการ


การประหารชีวิตและเพชฌฆาต--ไทย
สิทธิมนุษยชน--ไทย

364.66 / ท879 2559