ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ; บรรณาธิการ, ศิริญากรณ์ โชคประเสริฐศรี - กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2559 - 262 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

9786165145121 : 230 บาท


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
มหาวิชัยชาญ, สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวร, 2381-2428
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค), สมเด็จเจ้าพระยา, 2351-2425


ไทย--ประวัติศาสตร์--ภาพ--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--2411-2453

959.36 / ด495พ 2559