จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ = Ethics of the business profession / Ethics of the business profession จินตนา บุญบงการ...[และคนอื่น ๆ] - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 - 179 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9786162797934 : 200 บาท


จริยธรรมทางธุรกิจ

174.4 / จ166 2559