ประหยัด นิชลานนท์

คันฉ่องฝรั่งเศส ส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7 / ประหยัด นิชลานนท์และรัชฏาพร ฤทธิจันทร์ - กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณี, 2559 - 215 หน้า ; 21 ซม.

บรรณานุกรมเเละภาคผนวก

9786169261247 : 170 บาท


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 7, 2468-2477
ไทย--ภาวะสังคม
ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี

959.374 / ป424ค 2559