อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ กาญจนา อินทรสุนานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร. ณ เมรุวัดอุทัยธาราม, 29 มีนาคม 2558. กาญจนา อินทรสุนานนท์ - กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2559 - 196 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.

บันทึกความทรงจำในสังคม "ลูกชาวสวน"-- นักวิชาการดนตรีกับการลงภาคสนาม -- "ไคจุงลาเขาะ" ที่สามประสบ ดินแดนสงบของชุมชนกะเหรี่ยงโป -- กะเหรี่ยงโป

9786164131927 : อภินันทนาการ


นักการศึกษา--ชีวประวัติ--ไทย
กะเหรี่ยง
ชาวเขา--ไทย

923.7593 / อ231 2558