ถกเถียงเรื่องคุณค่า / ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ... [และคนอื่น ๆ], เขียน. - กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2559 - 671 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786167801094 : 550 บาท


ค่านิยม--ไทย
ค่านิยมสังคม
ปรัชญากับสังคมศาสตร์

303.372 / ถ111 2559