ส. พลายน้อย

ขุนนางสยาม : ประวัติศาสตร์ "ข้าราชการ" ทหารและพลเรือน / ส. พลายน้อย - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 - (15), 253 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9789740214861 : 220 บาท


ขุนนาง--ชีวประวัติ--ไทย
บรรดาศักดิ์--ประวัติ--ไทย
ขุนนาง--ตำแหน่ง--ไทย
ราชสำนักและข้าราชสำนัก--ไทย


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-

923.2593 / ส113ข 2559