วรชาติ มีชูบท

เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง "ประวัติต้นรัชกาลที่ 6" / ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 วรชาติ มีชูบท - กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 - (8), 319 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9789740214717 : 230


มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

923.1593 / ว192บ 2559