นริส พิเชษฐพันธ์

Lightroom creative workshop / นริส พิเชษฐพันธ์ - กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2559 - 247 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม. + 1 CD-ROM

ซีดี-รอมประกอบเนื้อหา ติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6

9786162006791 : 320 บาท


อโดบี โฟโตช็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.693 / น256ล 2559