เดวิด, ทิม

7 คำวิเศษหยิบมาใช้เมื่อไหร่คนทำตามเมื่อนั้น = Magic word / Magic word Tib David ; พรเลิศ อิฐฐ์, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559 - 241 หน้า ; 21 ซม.

9786162871597 : 185 บาท


จิตวิทยาประยุกต์
ความสำเร็จ
พฤติกรรมมนุษย์

158 / ด897จ 2559