ณัฐพล ใยไพโรจน์

Digital marketing Concept & Case Study / ณัฐพล ใยไพโรจน์ - นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559 - 225 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.

9786162006685 : 260


การตลาดอินเทอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

658.872 / ณ342ด 2559