สร้างแผนที่จริยศาสตร์ / ชาญณรงค์ บุญหนุน [และคนอื่นๆ] ; สุวรรณา สถาอานันท์, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2559 - 526 หน้า ; 21 ซม.

สถานภาพทางศีลธรรมของครอบครัวในทัศนะพุทธศาสนา -- คุณธรรมความกตัญญูในจริยศาสตร์ขงจื่อ -- จริยศาสตร์ขงจื่อ : จริยศาสตร์ต่างตอบแทน -- ศีลข้อห้า : สติกับพุทธจริยศาสตร์ -- Prohairesis : สิ่งที่ขึ้นอยู่กับเราและชีวิตที่เป็นสุขในจริยศาสตร์ของเอพิคเททุส -- ความสัมพันธ์แบบพบหน้าค่าตาในฐานะเงื่อนไขทางจริยศาสตร์ตามทัศนะของเอมมานูเอล เลวีนาส -- ความเคารพยอมรับในปรัชญาของปอล ริเกอร์

9786167801087 : 440 บาท


จริยศาสตร์--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา
พุทธจริยธรรม
ปรัชญาขงจื๊อ
จริยศาสตร์
ปรัชญาจีน

170 / ส349 2559