พิกัดยาไทย / พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, [2558?] - 264 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

บรรณานุกรม

9786163748287 : 950 บาท


การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนโบราณ--ไทย
พืชสมุนไพร--ไทย

อ 615.321 / พ628