ฟ้า พูลวรลักษณ์

ดอกไม้หนึ่งมิติ. เล่มที่ 9 กลุ่มที่ 33 - กลุ่มที่ 36 / ฟ้า พูลวรลักษณ์ - กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558 - 224 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.

9786167196459 : อภินันทนาการ (150 บาท)


กวีนิพนธ์ไทย

895.911 / ฟ311ด 2558