ประเสริฐ จันดำ

ว่างเปล่าเหลือแสนแปนเอิดเติด / ประเสริฐ จันดำ - กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2558 - 271 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786163943286 : อภินันทนาการ (300 บาท)


กวีนิพนธ์ไทย

895.911 / ป418ว 2558