การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) และการประเมินบทบาทของประเทศมหาอำนาจในเอเชีย : รายงานวิจัย / สุรชัย ศิริไกร...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 - 462 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

มุมอาเซียน

บรรณานุกรม

9789744668592 : อภินันทนาการ


ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ


กลุ่มประเทศอาเซียน